Materijali

Pripremne kateheze za SHKM 2020.

Dragi mladi!
 
Pred vama su kateheze za pripremne susrete u vašim zajednicama uoči 11. Susreta hrvatske katoličke mladeži. Ponuđeno je deset kateheza u kojima se obrađuju teme koje proizlaze iz gesla Susreta: Što god vam rekne, učinite! (Iv 2,5). Svojom tematikom kateheze žele potaknuti mlade na zauzeto djelovanje i zauzimanje mladih u društvu, stoga vas potičemo da ohrabreni ovim pripremnim susretima pođete u svoje zajednice i tamo vodu pretvorite u vino. Ističemo da je sadržaj kateheza ponajprije pomoć u osmišljavanju susretâ i ostvarenju predloženih ciljeva, pa ga stoga možete prilagođavati svojim mogućnostima i potrebama.
 
Želimo vam blagoslovljenu i plodonosnu pripremu za Susret hrvatske katoličke mladeži 9. i 10. svibnja.
 
Vidimo se u Zagrebu!
 
Pogledajte i pripadajuće videouratke za neke od kateheza:
 
  • 2. kateheza "Ženom neka se zove" - PRIMJENA
  • 5. kateheza "Moja Kana Galilejska" - SVETIŠTA
  • 7. kateheza "Maske su pale" - PLES
KATEHEZE:
(kateheze su stavljene po redu te se ispod onih kateheza koje imaju radne listove nalaze ti radni listovi)