Materijali

Klanjanje u korizmi

Gospodine, ovdje sam, pred Tobom. Molim u predvečerje Tvoje muke i smrti na križu. Za što molim? Molim za sebe, za svoju obitelj, prijatelje, župu, za testove u školi i ispite na fakultetu, za probleme na poslu. Tražim nešto, tražim pomoć, a ne vidim da si mi sve dao. Ne vidim da sve dolazi od Tebe: ljubav koja me tješi, koja me hrabri; utjeha koja me podiže s dna; snaga kojom mi ne daš da posustanem, da se ustanem kada padnem; kušnje i slabosti kojima me jačaš. Kako ne vidim da sve mogu u Onome koji me jača?

Prijedlog klanjanja u korizmi preuzmite na poveznici.