Materijali

Kako pripremiti katehezu za mlade?

Kateheza je crkveno naviještanje kršćanske poruke koja smjera odgoju vjere. Riječ kateheza dolazi od grčkog glagola katehein, što u prijevodu znači učiniti da odzvanja, u našem slučaju da Riječ Božja odjekne u srcu slušatelja, čemu doprinosi i metoda, primjerena dob i situacija.

Kateheza poučava, propovijeda. To je dublje uvođenje u kršćansku vjeru i život po vjeri. Zbog tog što teži produbljivanju evanđeoske poruke i dozrijevanju vjere, kateheza je u samom srcu crkvenog poslanja, dakle isključivo je vežemo uz crkvenu zajednicu, što će reći da župna kateheza nije isto što i vjeronauk u školi. Vjeronauk nas podučava o vjeri i svemu što je s njom povezano, ali župna kateheza produbljuje tu vjeru i pomaže da dozrije.

KAKO PRIPREMITI KATEHEZU ZA MLADE?