Natječaj za dodjeljivanje stipendija Fonda „Mladi za mlade“

Natječaj za dodjeljivanje stipendija Fonda „Mladi za mlade“

Na temelju Pravilnika Fonda „Mladi za mlade“ raspisuje se

 

NATJEČAJ

 

za dodjeljivanje stipendija Fonda „Mladi za mlade“ redovnim studentima akademske godine 2019./2020.

 

Za akademsku godinu 2019./2020. dodjeljivat će se studentske stipendije.

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju redovni studenti:

 • koji studiraju na području Zagrebačke nadbiskupije,
 • koji imaju prosjek ocjena najmanje 3,00 u prethodnoj akademskoj godini, a u školskoj 4,00 (za studente 1. godine),
 • koji su u prethodnoj akademskoj godini skupili minimalno 45 ECTS bodova,
 • nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi,
 • nisu stariji od 25 godina.

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije su socijalni status studenta te postignuti uspjesi u školovanju i vrijedne nagrade. Osoba koja nema roditelje ili ima samo skrbnika ima prednost na Natječaju u slučaju jednakog broja bodova s drugim kandidatom.

 

Uz Prijavu za dodjelu stipendije Fonda „Mladi za mlade“ potrebno je priložiti:

 • posvjedočenje župnika o obiteljskoj situaciji i aktivnom vjerničkom životu (izvornik),
 • vlastoručno potpisanu zamolbu s detaljnim opisom obiteljske situacije i potražnje prema Fondu (izvornik),
 • presliku osobne iskaznice,
 • osobnu fotografiju (mala fotografija za dokumente),
 • potvrdu MUP-a o prebivalištu/boravištu na području Zagrebačke nadbiskupije (izvornik),
 • potvrdu o nezaposlenosti, odnosno potvrde Porezne uprave o visini dohotka i primitaka za sve članove kućanstva za srpanj, kolovoz i rujan 2019. godine (izvornik),
 • smrtni list, potvrdu o nestanku osobe, izvod iz matice rođenih ili potvrdu o skrbništvu (kopija),
 • potvrdu obrazovne ustanove o upisu na redovno školovanje u akademskoj godini 2019./2020. (izvornik),
 • prijepis ocjena za studente viših godina (izvornik),
 • preslika svjedodžbe zadnjeg razreda srednje škole za studente 1. godine (izvornik),
 • potvrdu o školovanju (osnovnom, srednjoškolskom ili fakultetskom) braće ili sestara (izvornik),
 • potvrdu o osvojenim nagradama na državnoj i međunarodnoj razini (kopija),
 • izjavu o članovima zajedničkog kućanstva (u prilogu).

 

Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci, računajući od 1. rujna 2019. godine, a iznosi 500 kuna mjesečno. Natječaj traje od 15. studenog do 6. prosinca 2019. godine. Odlukom Vijeća fonda „Mladi za mlade“, rezultati Natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Ureda za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije (www.pastoralmladih.hr) najkasnije do  13. prosinca 2019. godine.

Dokumentacija za dodjelu stipendije dostavlja se isključivo poštom preporučeno zaključno s danom 6. prosinca 2019. godine na adresu: Ured za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije, Fond „Mladi za mlade“, Kaptol 31, p.p. 553, 10 001 Zagreb. Prijavnica i dokumentacija se dostavljaju isključivo na obrascima koji se nalaze u prilogu Natječaja objavljenog na mrežnoj stranici Ureda za pastoral mladih Zagrebačke nadbiskupije (www.pastoralmladih.hr).

Svaka nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati!

Sa studentima koji su stekli pravo na stipendiju potpisuje se Dokument o dodjeli stipendije Fonda „Mladi za mlade“. Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 01 48 94 866 ili na adresu elektroničke pošte: mladi@zg-nadbiskupija.hr.


Prijavnica i dokumentacija: 

Prijava za dodjelu stipendija fonda „Mladi za mlade“ redovnim studentima s područja zagrebačke nadbiskupije za akademsku godinu 2019./2020.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Objavljeno: 15. 11. 2019. u kategoriji